Prof.Dr. Mete Atatüre ve Can Gürses'in gündelik hayatımızın içindeki konuları bilim (ve bazen de bilimsizlik) bağlamında ele aldığı teknik olmayan söyleşi.

Son bölümünde katılımcılarla soru-cevap etkinliği de yapılacaktır.